Welkom op Yinfo.nl, alle informatie voor pubers & jongeren.

Verzuim

Iedere school is verplicht om verzuim bij te houden. Dit betekent dat ieder uur dat je niet in de les bent geregistreerd wordt! Vaak wordt ook te laat komen en vergeten van boeken geregistreerd. Indien het verzuim vaker voorkomt moet de school dit verplicht doorgeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Die zal de jongere en ouder(s)/verzorgers uitnodigen voor een gesprek. Vaak wordt het verzuim doorgegeven aan Justitie. De eerste keer volgt meestal een HALT afdoening. (voor meer informatie over HALT afdoening klik HIER) Bij veel verzuimuren volgt er een schikkingsvoorstel met taakstraf van 20-40 uur in combinatie met aanvullende begeleiding van Bureau Jeugdzorg en andere instanties, alles afhankelijk van de situatie.

Als verzuim daarna vaker voorkomt volgt opnieuw een gesprek met de leerplichtambtenaar. Nu zal vrijwel zeker de zaak worden doorverwezen naar justitie met een rechtszaak tot gevolg. Vaak volgt dan een zwaardere taakstraf en een boete voor de ouder(s) verzorgers

LET OP! als je nog geen Nederlandse nationaliteit hebt kan een taakstraf het aanvragen van Nederlanderschap met 4 jaar!!! vertragen, geef dit ook ALTIJD aan in gesprek met leerplichtambtenaar en justitie. Vaak is men hiervan niet op de hoogte!

Klik hier onder voor de PDF van de brochure over verzuim van de Gemeente Amsterdam

blp_folder_leerplicht_def

No comments yet.

Geef een reactie


Comment

btt
IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.