Welkom op Yinfo.nl, alle informatie voor pubers & jongeren.

Nederlander worden

Beschrijving

Naturalisatie is het verlenen van de nationaliteit van een land aan een vreemdeling die daarom vraagt.  Wanneer je  als vreemdeling de Nederlandse nationaliteit -het Nederlanderschap- wilt aan nemen, dan kun je  hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. De officiële beslissing wordt echter door de koningin genomen. Zij laat zich hierbij adviseren door de burgemeester.

Om het Nederlanderschap te krijgen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
– je bent 18 jaar of ouder
– je  woont 5 jaar of langer legaal in Nederland, Aruba, Curacao of Sint Maarten of heeft 3 jaar een realtie met een Nederlander (huwelijk, samenwonen, geregistreerd partnerschap) met wie u samenwoont.
– Je hebt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel bv. verblijf bij partner. Let erop dat het verblijfsdoel nog klopt.
– Je bent voldoende ingeburgerd en je kunt Nederlands spreken, lezen, schrijven en verstaan. Dit moet je aantonen door de naturalisatietoets af te leggen. Een aantal diploma’s geven vrijstelling van de toets. Als je de toets vanwege een ernstige lichamelijke of geestelijke handicap niet kunt afleggen is ontheffing mogelijk. Zie hiervoor de brochure “de naturalisatietoets”.
– Je bent bereid afstand te doen van uw huidige nationaliteit. Als je geen afstand doet kan het Nederlanderschap weer worden ingetrokken. In sommige gevallen hoef je geen afstand te doen, zie hiervoor de brochure “hoe kunt u Nederlander worden”.
– Je hebt de laatste 4 jaar geen gevangenisstraf, leer- of taakstraf of hoge geldboete gekregen. Er mag ook geen strafzaak tegen je openstaan.

Meenaturaliseren kinderen onder 16 jaar
Kinderen die jonger zijn dan 16 jaar kunnen met hun ouders mee-naturaliseren. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

– De kinderen zijn op het moment van de aanvraag in Nederland
– Ze hebben hun hoofdverblijf in Nederland
– Ze zijn in Nederland toegelaten voor onbepaalde tijd

Meenaturaliseren kinderen van 16 en 17 jaar
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
– De kinderen zijn op het moment van de aanvraag in Nederland
– Voorafgaand aan het verzoek hebben ze minimaal 3 jaar aaneengesloten in Nederland gewoond
– Ze zijn in Nederland teogelaten voor onbepaalde tijd.

No comments yet.

Geef een reactie


Comment

btt
IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.