Welkom op Yinfo.nl, alle informatie voor pubers & jongeren.

Uniforme strafmaat bureau HALT

Hieronder vind je de strafmaat die bureau HALT je geeft. In de vermelde uren zijn de gesprekken, je huiswerk en straf inbegrepen.

 • Bijlage I1 Uniforme strafmaten Halt-afdoening
Factor/delict Omschrijving Uren Verzwarende omstandigheden + uren
leeftijd 12–13 jaar + 0 recidive binnen 2 jaar + 8
14–15 jaar + 2 na 2 jaar + 4
16–17 jaar + 4    
         
vermogen 310 (winkel)diefstal + 4 meerdere diefstallen in 1 winkel + 2
311 (winkel)diefstal in vereniging + 5 meerdere diefstallen in ten hoogste 2 winkels + 4
321 verduistering + 4    
326 oplichting + 5    
416 opzetheling + 4    
417bis schuldheling + 3    
         
vandalisme 141 openlijk geweld + 6 risico voor omgeving +2
350 vernieling + 4
424 straatschenderij + 2
461 verboden toegang + 2
brandstichting + 5
         
Wet personenvervoer 72 verstoren + 2    
73 niet opvolgen + 2
         
leerplichtverzuim tot een dagdeel + 2    
         
vuurwerk 1.2.2 illegaal/ondeugdelijk + 4 recidive binnen 2 jaar +4
1.2.4 > 10kg voorhanden + 4 na 2 jaar +2
2.3.6 afsteken + 2    
         
waarde gestolene 0–10 euro + 0    
11–25 euro + 2
26–75 euro + 3
76–150 euro + 4
         
hoogte schadebedrag 0–50 euro + 0    
51–150 euro + 2
151–500 euro + 3
501–900 euro + 4
 • Uitgangspunten
  • – de strafmaat bedraagt ten hoogste 20 uur, exclusief de duur van de gesprekken;
  • – de inhoud van het landelijk overdrachtsformulier (LOF) is bepalend voor de strafmaat; het LOF bepaalt het delict;
  • – schadebemiddeling vindt plaats ingeval van schade; schadevergoeding is een voorwaarde voor sepot bij 14 jaar en ouder;
  • – de psychologische ontwikkeling van de dader is weerspiegeld in de strafmaat (leeftijd/cognitief niveau);
  • – Halt kan eventueel een leerstraf inzetten als hiertoe aanleiding bestaat, gezien de persoon van de verdachte.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0026005/BijlageI/geldigheidsdatum_28-01-2010/informatiehttp://wetten.overheid.nl/BWBR0026005/BijlageI/geldigheidsdatum_28-01-2010/afdrukken_optieshttp://wetten.overheid.nl/BWBR0026005/BijlageI/geldigheidsdatum_28-01-2010/opslaan

 • Bijlage II. Strafvorderingstabel jeugdzaken

Opmerkingen:

  • – deze tabel geeft uitgangspunten voor de officier van justitie bij veelvoorkomende delicten. De strafeis wordt verhoogd in gevallen van hoge waarde van (gestolen of vernielde) goederen, wapengebruik, geweld tegen gezagsdragers of personen met een publieke functie en mate van letsel;
  • – bij recidive wordt een verhoging toegepast van maximaal 50 % of een andere strafmodaliteit toegepast;
  • – Als vooraf een geldboetetransactie is aangeboden en niet betaald, wordt de eis ter zitting verhoogd met 20%.
Art Omschrijving  
137 (aanzetten tot) discriminatie 40 uur
     
141 openlijk geweld goederen  
schade < 900 euro 20 uur/125 euro
schade > 900 euro 40 uur
     
141 openlijk geweld personen  
geen letsel 40 uur
letsel 60 uur
zwaar letsel uitgangspunt onvoorwaardelijke jeugddetentie en voorgeleiden
     
157 brandstichting  
schade < 900 euro vanaf 30 uur
schade > 900 euro vanaf 60 uur
aanzienlijke schade gevaarzetting/gevaar voor personen uitgangspunt onvoorwaardelijke jeugddetentie en voorgeleiden
     
180 wederspannigheid 32 uur/200 euro
     
184 niet voldoen aan ambtelijk bevel 24 uur/150 euro
     
188 valse aangifte  
zonder ernstig gevolg voor anderen 32 uur/200 euro
met ernstig gevolg voor anderen 80 uur
     
225 valsheid in geschrift 28 uur/175 euro
     
239 schennis vanaf 32 uur
     
242 verkrachting (tongzoen – zie aanranding) uitgangspunt onvoorwaardelijke jeugddetentie en voorgeleiden
243–245 seksueel binnendringen bewusteloze, onmachtige, gestoorde, < 12 jaar en < 16 jaar uitgangspunt onvoorwaardelijke jeugddetentie en voorgeleiden
     
246 aanranding uitgangspunt onvoorwaardelijke jeugddetentie en voorgeleiden
tongzoen 60 uur
eenmalig billen/borsten knijpen vanaf 32 uur
     
247 ontucht met kind <16 jaar Uitgangspunt onvoorwaardelijke jeugddetentie en voorgeleiden
     
266 belediging 20 uur/ 125 euro
     
267 jo 266 belediging ambtenaar in functie 28 uur/175 euro
     
285 bedreiging  
alleen mondeling 24u/150 euro
met tonen mes 60 uur
tonen (nep)vuurwapen uitgangspunt onvoorwaardelijke jeugddetentie en voorgeleiden
     
300 mishandeling  
geen letsel vanaf 20u
letsel vanaf 40u
     
302 zware mishandeling uitgangspunt onvoorwaardelijke jeugddetentie en voorgeleiden
     
310/311/416 diefstal (in vereniging)/opzetheling  
(winkel)diefstal met schade < 150 euro 20 uur/125 euro
(winkel)diefstal met schade > 150 euro 32 uur
fietsdiefstal 32 uur
diefstal bromfiets 40 uur
zakkenrollerij of bagagediefstal 60 uur
diefstal uit auto 60 uur
– van auto vanaf 80 uur
     
311 diefstal met braak of verbreking (in vereniging)  
bedrijfspand of

school

80 uur
Woning 120 uur
     
312/317 diefstal met geweld/afpersing op openbare weg uitgangspunt onvoorwaardelijke jeugddetentie en voorgeleiden
     
321 verduistering  
schade < 150 euro 20 uur/125 euro
schade > 150 euro 32 uur/200 euro
     
322 verduistering in dienstbetrekking  
schade < 150 euro 32 uur/200 euro
schade > 150 euro 40 uur
     
326 oplichting  
schade < 150 euro 28uur/175 euro
schade > 150 euro 40uur/250 euro
     
350 vernieling (waaronder graffiti)  
  schade < 900 euro 20 uur/125 euro
  schade > 900 euro 40 uur/250 euro
     
416 opzetheling Zie 310/311
     
417 bis schuldheling  
schade < 150 euro 16 uur/100 euro
schade > 150 euro 4 uur/150 euro
     
417 gewoonteheling Vanaf 80 uur
     
7 WVW 1994 doorrijden na aanrijding vanaf 24 uur/150 euro
     
8 WVW 1994 rijden onder invloed verdachte jonger dan 16 jaar (brom)fiets vanaf AAG 650 of recidive tevens OBM vanaf 6 mnd vorderen
  AAG 95–230 10 uur
  AAG 235–435 18 uur
  AAG 436–650 26 uur
  AAG 651–870 32 uur
  AAG > 875 40 uur
  Vanaf 16 jaar wordt verwezen naar de Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen  
     
11 WVW 1994 joyriding 40 uur/250 euro
     
10 OW Opiumwet

Lijst I

 
aanwezig hebben > 0–< 5g of 1–10 pillen 20–40 uur
aanwezig hebben 5 < 25g of 10–50 pillen 60–120 uur
aanwezig hebben 25g of > 50 pillen vanaf 100 uur
dealerindicatie of drugsrunnen uitgangspunt onvoorwaardelijke jeugddetentie en voorgeleiden
     
11,1 OW Opiumwet

Lijst II

 
aanwezig hebben 0 < 5g 12 uur
aanwezig hebben 5–< 30g 16–30 uur
aanwezig hebben 30g of > vanaf 40 uur
dealerindicatie of drugsrunnen uitgangspunt onvoorwaardelijke jeugddetentie en voorgeleiden
     
55 WWM busje CS-gas 20 uur
voorhanden hebben steekwapen of nepvuurwapen 30 uur
vuurwapen uitgangspunt onvoorwaardelijke jeugddetentie en voorgeleiden

http://wetten.overheid.nl/BWBR0026005/BijlageII/geldigheidsdatum_28-01-2010/informatiehttp://wetten.overheid.nl/BWBR0026005/BijlageII/geldigheidsdatum_28-01-2010/afdrukken_optieshttp://wetten.overheid.nl/BWBR0026005/BijlageII/geldigheidsdatum_28-01-2010/opslaan

 • Bijlage III. Geldboete in plaats van taakstraf

Overzicht van de feiten waarin een geldboete passend wordt geoordeeld, en de voorwaarden waaronder een geldtransactie kan worden aangeboden en tegen welk ‘tarief’.

Voorwaarden:

  • – vooral voor 16- en 17-jarigen;
  • – verdachte beschikt over enig inkomen (zakgeld, verdiensten) of wordt geacht binnen afzienbare tijd de boete zelf te kunnen verdienen;
  • – geen sprake van signaalgedrag of (vermoede) achterliggende problematiek;
  • – alleen feiten die onder het officiersmodel kunnen worden afgedaan (geen geweld tegen personen, geen zedendelict, geen brandstichting);
  • – betaling van een schadevergoedingsregeling heeft voorrang op de boete;
  • – Als een geldboetetransactie vooraf is aangeboden, en niet betaald, wordt de eis ter zitting met 20 procent verhoogd.

Omrekenfactor

Voor de thans onder ‘taakstraf’ geboekte feiten die in aanmerking komen voor geldboete wordt de omrekeningsfactor gehanteerd:

voor elke 4 uur taakstraf als equivalent 25 euro (maximumtaakstraf volgens officiersmodel dus 40 uur = 250 euro).

Voor geldboete in aanmerking komende delicten

Art. (Sr) Misdrijf i.p.v.(taakstraf) Transactie
141 openlijk geweld (goederen) (schade tot 900 euro) 20 uur 125 euro
180 wederspannigheid 32 uur 200 euro
184 niet voldoen aan bevel 24 uur 150 euro
188 valse aangifte (zonder ernstige gevolgen) 32 uur 200 euro
225 valsheid in geschrifte 28 uur 175 euro
266 belediging 20 uur 125 euro
267 belediging ambtenaar in functie 28 uur 175 euro
285 bedreiging verbaal 24 uur 150 euro
310 diefstal (i.v.) schade < 150 euro 20 uur 125 euro
321 verduistering schade < 150 euro 20 uur 125 euro
321 verduistering schade > 150 euro 32 uur 200 euro
326 oplichting schade tot 150 euro 28 uur 175 euro
  oplichting schade > 150 euro 40 uur 250 euro
350 vernieling schade tot 900 euro 20 uur 125 euro
  id. schade > 900 euro 40 uur 250 euro
417bis schuldheling schade < 150 euro 16 uur 100 euro
  schade > 150 euro 24 uur 150 euro
7 WVW doorrijden na aanrijding 24 uur 150 euro
11 WVW joyriding (geen schade) 40 uur 250 euro

http://wetten.overheid.nl/BWBR0026005/BijlageIII/geldigheidsdatum_28-01-2010/informatiehttp://wetten.overheid.nl/BWBR0026005/BijlageIII/geldigheidsdatum_28-01-2010/afdrukken_optieshttp://wetten.overheid.nl/BWBR0026005/BijlageIII/geldigheidsdatum_28-01-2010/opslaan

Het Besluit Aanwijzing Halt-feiten wordt in 2009 herzien.

No comments yet.

Geef een reactie


Comment

btt
IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.