Welkom op Yinfo.nl, alle informatie voor pubers & jongeren.

studiegeld als je onder 18 jaar bent

Als je onder de 18 jaar bent en je ouders hebben weinig geld dan zijn er een paar mogelijkheden:
1. Aanvraag scholierenvergoeding via www.duo.nl
2.Aanvullende scholierenvergoeding van de gemeente waar je woont: Amsterdam kent bijvoorbeeld DWI scholierenvergoeding
3.Aanvraag toeslag via de belastingdienst
Hieronder vindt je de informatie van de overheid:

Tegemoetkoming ouders

Schooljaar 2013-2014

Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs (vo) krijgt uw kind de schoolboeken en leermiddelen gratis. In het mbo, vavo of particulier vo is dit niet het geval.

Als uw kind op één van deze scholen een voltijdopleiding volgt en op 1 juli 2013 jonger is dan 18 jaar, dan kunt u voor het schooljaar 2013-2014 in aanmerking komen voor een tegemoetkoming ouders.

De tegemoetkoming ouders bestaat uit twee delen:

  • de tegemoetkoming schoolkosten
  • de tegemoetkoming les- of cursusgeld.

Alle ouders kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming schoolkosten. Voor een tegemoetkoming in het les- of cursusgeld komt u alleen in aanmerking als u voor uw kind lesgeld moet betalen of als uw kind particulier onderwijs volgt.

Regulier voortgezet onderwijs

De tegemoetkoming ouders is per 1 januari 2010 voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs verdwenen. Per die datum is het kindgebonden budget van de Belastingdienst verhoogd. Daarnaast krijgen leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs op school gratis schoolboeken.

Mbo, vavo of particulier voortgezet onderwijs

Voor leerlingen die een opleiding in het mbo, vavo of particulier voortgezet onderwijs volgen, blijft de tegemoetkoming ouders ook na 1 januari 2010 bestaan. Voor deze leerlingen kunt u de tegemoetkoming ouders dus blijven aanvragen bij DUO. Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor het kindgebonden budget van de Belastingdienst. Omdat het kindgebonden budget voor kinderen van 12 tot 18 jaar is verhoogd, is het maximumbedrag tegemoetkoming voor mbo, vavo en particulier voortgezet onderwijs verlaagd.
No comments yet.

Geef een reactie


Comment

btt
IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.