Welkom op Yinfo.nl, alle informatie voor pubers & jongeren.

Studiefinanciering scholieren mavo, havo, vwo, vmbo-tl, lwoo en praktijkonderwijs 18 jaar en ouder

Tegemoetkoming scholieren
Je wordt 18 jaar en je volgt een opleiding in het voortgezet onderwijs of in het
volwassenenonderwijs. Voor school moet je dan meerdere zaken aanschaffen, zoals
boeken en leermiddelen. Nu je ouders geen kinderbijslag meer voor je krijgen,
kun je in aanmerking komen voor een maandelijkse tegemoetkoming in de kosten
van je opleiding. Deze ‘tegemoetkoming scholieren’ is een gift en bestaat uit een
basistoelage en een aanvullende toelage.
Basistoelage

Je komt in aanmerking voor de basistoelage als je

een voltijdopleiding volgt in het:
• voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld vmbo, havo, vwo, lwoo en praktijkonderwijs)
• voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (een- en tweejarige mavo, havo en
vwo)
• voortgezet speciaal onderwijs.
Verder moet je tussen de 18 en 30 jaar oud zijn en de Nederlandse nationaliteit
hebben.
De hoogte van de basistoelage is alleen afhankelijk van je woonsituatie. Woon je bij
je ouder, dan krijg je een basistoelage van € 106,20. Woon je niet bij je ouder, dan
krijg je € 247,59.

Aanvullende toelage
Je komt alleen in aanmerking voor een aanvullende toelage als je ook al recht hebt
op een basistoelage. De aanvullende toelage bestaat uit:
• de tegemoetkoming in het lesgeld
• de tegemoetkoming in de schoolkosten.
De aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van je ouder en zijn of haar
eventuele partner. Bij een gezamenlijk inkomen van € 35.245,- of minder in 2011
heb je recht op een maximale aanvullende toelage. Bij een hoger inkomen neemt de
aanvullende toelage met elke meer verdiende euro af. Dit kan dus ook betekenen
dat je geen aanvullende toelage krijgt.
Het aantal kinderen dat je ouder verzorgt is ook van invloed op de hoogte van de
aanvullende toelage. De hoogte is verder afhankelijk van het soort onderwijs dat je
volgt.
Je kunt alleen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in het lesgeld als je
les- of cursusgeld betaalt.
7532-13-

No comments yet.

Geef een reactie


Comment

btt
IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.