Scholierenvoorziening

Scholierenvergoeding

De Scholierenvergoeding is voor Amsterdamse gezinnen met een laag inkomen. Hiermee kunt u de kosten voor school, sport en culturele activiteiten van uw kind betalen.

Wat is de scholierenvergoeding?

De scholierenvergoeding is een bedrag voor schoolgaande kinderen van Amsterdammers met een laag inkomen.

Voor school, sport en cultuur
Met het geld kunt u school-, sport- en culturele activiteiten van uw kind betalen. Denk daarbij aan kosten voor schoolspullen en schoolreisjes, contributie van sportverenigingen, sportkleding, muziekles of theater- en bioscoopbezoek. Maar ook voor bijles of huiswerkhulp kunt u de scholierenvergoeding gebruiken.

Reiskostenvergoeding
Samen met de scholierenvergoeding kunt u ook een reiskostenvergoeding aanvragen. Dit is een bedrag voor kinderen op het voortgezet onderwijs die drie of meer zones naar school moeten reizen met het openbaar vervoer.

Het Jeugdsportfonds
Is de scholierenvergoeding niet voldoende voor alle onkosten? Dan kan een tussenpersoon (bijvoorbeeld een leerkracht of hulpverlener) voor u een bijdrage aanvragen bij het Jeugdsportfonds. Kijk voor meer informatie op de website van het Jeugdsportfonds.

Tegemoetkoming scholieren
Er is ook een landelijke regeling tegemoetkoming scholieren. Kijk voor meer informatie op de website van DUO (voorheen IB-groep).

Voor wie is de scholierenvergoeding?

U kunt scholierenvergoeding krijgen voor het schooljaar 2013/2014 als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U én uw kind stonden op 31 december 2012 op hetzelfde adres ingeschreven in Amsterdam.
 • U ontving het laatste kwartaal van 2012 kinderbijslag voor uw kind of bent dat vanaf het eerste kwartaal van 2013 gaan ontvangen.
 • Uw kind is op 30 september 2013 jonger dan 18 jaar.
 • Uw kind is vier jaar of ouder.
 • Uw kind volgt basis-, voortgezet of mbo-bol-onderwijs. Ook bij speciaal onderwijs kunt u recht hebben op de scholierenvergoeding. Volgt uw kind mbo-bbl-onderwijs? Dan hebt u geen recht op de scholierenvergoeding, omdat die opleiding vooral uit praktijkstage bestaat.
 • U had op 31 december 2012 minder dan € 11.370,- vermogen. Als vermogen telt mee:
  • het geld op uw bank- en spaarrekeningen
  • contant geld
  • lijfrentepolissen
  • koopsompolissen
  • aandelen
  • obligaties
  • sieraden en andere waardevolle bezittingen
  • de waarde van uw auto boven de € 3.500,-.
 • Als u een eigen huis hebt: de overwaarde van uw woning was op 31 december 2012 minder dan € 48.900,-. De overwaarde bepaalt u door het openstaande hypotheekbedrag af te trekken van de WOZ-waarde.
 • U hebt een laag inkomen. Dat wil zeggen dat uw fiscaal jaarinkomen in heel 2012 niet hoger was dan € 22.234,- voor een gezin en € 21.509,- voor een alleenstaande ouder. Het fiscaal jaarinkomen is het hoogste bedrag op uw jaaropgave. Als u zelfstandig ondernemer bent gaat het om de fiscale winstberekening op uw winst- en verliesrekening.

Pleegkind
Als u een pleegkind hebt gelden twee aanvullende voorwaarden:

 • Het kind staat op uw adres ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • U ontvangt de kinderbijslag voor het kind.

Kind wordt vier

Als uw kind in de loop van het schooljaar vier wordt en naar school gaat, kunt u maximaal vier weken van tevoren scholierenvergoeding aanvragen. Het kind moet wel al ingeschreven staan op een basisschool.

Hoe hoog is de scholierenvergoeding?

De bedragen van de scholierenvergoeding voor het schooljaar 2013/2014 zijn:

 • € 225,- voor elk kind in het basisonderwijs.
 • € 350,- voor elk kind in het voortgezet onderwijs en mbo-bol-onderwijs (volgt uw kind mbo-bbl-onderwijs, dan hebt u geen recht op scholierenvergoeding).
 • € 150,- reiskostenvergoeding voor elk kind in het voortgezet en mbo-bol-onderwijs dat drie zones of meer met het openbaar vervoer naar school reist. Voor leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs geldt deze vergoeding niet. Zij kunnen aanspraak maken op de gemeentelijke regeling Leerlingenvervoer. Kijk rechts op deze pagina voor meer informatie.

 

Wanneer kan ik de scholierenvergoeding aanvragen?

De scholierenvergoeding volgt het schooljaar.

Schooljaar 2013/2014
De aanvraagperiode voor schooljaar 2013/2014 loopt van 1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014.

 

Hoe vraag ik de scholierenvergoeding aan?

Scholierenvergoeding aanvragen voor schooljaar 2013/2014 kan van 1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014.

Bekend bij DWI
Dienst Werk en Inkomen (DWI) maakt een selectie van klanten die recht hebben op de scholierenvergoeding. Hoort u bij deze selectie, dan krijgt u begin juli automatisch het aanvraagformulier voor het volgende schooljaar thuisgestuurd. U hoeft het formulier alleen maar te ondertekenen en terug te sturen. Gebruik hiervoor de retourenvelop en doe dit zo snel mogelijk.

Kind(eren) niet op formulier
Wilt u scholierenvergoeding aanvragen voor meerdere kinderen, en staan die nog niet op het formulier? Dan kunt u ze er zelf bij schrijven.

Geen uitkering, wel laag inkomen
Hebt u niet automatisch een aanvraagformulier gekregen, maar denkt u dat u wel recht hebt op de scholierenvergoeding? Dan kunt u op drie manieren een aanvraag doen:

 • Vul het online formulier onder aan deze pagina in. U logt in met DigiD en hoeft dan geen bewijsstukken mee te sturen.
 • Vul de pdf rechts op deze pagina in. Deze pdf moet u uitprinten, ondertekenen en met een kopie van uw legitimatiebewijs opsturen naar DWI. Het adres vindt u op het formulier.
 • Bel met DWI om een papieren formulier thuis te laten sturen. Hou alstublieft uw BSN bij de hand.

Hulp bij uw aanvraag
Hebt u hulp nodig bij het invullen van lastige formulieren? Of wilt u weten of u recht hebt op een voorziening? Neem voor gratis hulp contact op met de Formulierenbrigade. Kijk rechts op deze pagina voor meer informatie.

Formulieren

 

Wanneer wordt de scholierenvergoeding uitbetaald?

U krijgt de Scholierenvergoeding uitbetaald als u een bedrag declareert. Dat werkt als volgt.

Declaratieformulieren
Als u recht hebt op de Scholierenvergoeding, krijgt u een informatiemap thuisgestuurd van Dienst Werk en Inkomen (DWI). Daarin zitten het toekenningsbesluit en declaratieformulieren.

Formulier invullen en opsturen
Als u geld moet uitgeven of uitgegeven hebt aan school, sport of culturele activiteiten, dan vult u een declaratieformulier in. Dit stuurt u op en u krijgt het bedrag op uw rekening gestort. Dit gebeurt meestal binnen twee weken. Daarna krijgt u een overzicht met hoeveel tegoed u nog hebt.

Vooraf aanvragen mag ook
Kunt u het bedrag zelf niet voorschieten? Als u weet welke kosten u gaat maken, kunt u deze ook alvast declareren. Ook kunt u bepaalde uitgaven ‘opsparen’ en die tegelijk declareren.

Geen bonnen meesturen, wel bewaren
U hoeft geen bonnen of rekeningen mee te sturen met het declaratieformulier. Wel moet u de bonnen twaalf maanden bewaren. Het kan namelijk zijn dat DWI een keer wil controleren.