Welkom op Yinfo.nl, alle informatie voor pubers & jongeren.

Minimum jeugdloon

Hoe hoog is het minimumloon per uur?

Het minimumloon per uur staat niet in de wet. Dat is omdat een volledige werkweek in sommige organisaties 36 uur telt, terwijl andere organisaties een werkweek aanhouden van bijvoorbeeld 38 of 40 uur. Voor iedereen geldt wel het minimummaandloon. Hierdoor kan het minimumuurloon dus verschillen. Hieronder vindt u minimumloonbedragen per uur als richtlijn.

Bedragen minimumloon per uur

De hieronder genoemde bedragen gelden als richtlijn. Bij het berekenen van uw loon moet uw werkgever altijd uitgaan van het volledige wettelijk minimumloon per dag, week of maand. Afronding van het totaalbedrag mag er niet toe leiden dat u een salaris krijgt dat onder het wettelijk minimumloon ligt.

Bedragen minimumloon per uur (bruto) per 1 januari 2012

Tabel: bedragen minimumloon per uur (bruto) bij 36-, 38- en 40-urige werkweek. Deze bedragen gelden, als richtlijn, per 1 januari 2012.

Leeftijd Werkweek

36 uur

Werkweek

38 uur

Werkweek

40 uur

23 jaar en ouder € 9,27 € 8,79 € 8,35
22 jaar € 7,88 € 7,47 € 7,09
21 jaar € 6,72 € 6,37 € 6,05
20 jaar € 5,70 € 5,40 € 5,13
19 jaar € 4,87 € 4,61 € 4,38
18 jaar € 4,22 € 4,00 € 3,80
17 jaar € 3,66 € 3,47 € 3,30
16 jaar € 3,20 € 3,03 € 2,88
15 jaar € 2,78 € 2,64 € 2,50

Hoeveel u netto overhoudt, is afhankelijk van de premies en belasting die op uw loon worden ingehouden.

 

Het Verschil tussen het Brutoloon en het Nettoloon

Op het brutoloon worden door de werkgever (verplicht) belastingen, sociale premies en een bijdrage aan de zorgverzekeringswet ingehouden.
De belastingen die hierop worden ingehouden kunnen voor velen later in het jaar worden teruggevraagd wanneer je gedurende het jaar minder dan 1987 euro aan belastingen hebt afgedragen.
De sociale premies die op het brutoloon worden ingehouden kunnen helaas niet teruggevraagd worden. De premies die worden geheven zijn voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen die ervoor zorgen mensen die zonder baan (komen te) zitten toch een inkomen hebben.
De bijdrage aan de zorgverzekeringswet is inkomensafhankelijk. Wanneer je het minimumloon of een loon net daarboven verdient zal je deze bijdrage waarschijnlijk niet hoeven te betalen.

Toeslagen

Vakantiebijdrage – De verplichte vakantiebijdrage bedraagt minimaal 8% van het brutoloon. Deze bijdrage zit níet verwerkt in het minimum brutoloon, maar komt daar dus bovenop.

Overwerk – Inkomsten uit overwerk tellen níet mee voor de bepaling van het minimumloon. Deze inkomsten komen dus bovenop het (minimum) brutoloon.

Inbegrepen in het Minimumloon & Minimum Jeugdloon

Wanneer je na wilt gaan of je minsten het minimum jeugdloon of minimumloon verdien moet je ondertstaande posten bij elkaar optellen.


Loon.
Het basis loon dat in uw contract staat neemt je als basis waarbovenop je otoeslagen kunt bijrekenen om na te gaan of je minstens het minimumloon verdient.

Prestatietoeslagen, onregelmatige werktijden en wachtdienst.
De inkomsten die je hiermee verkrijgt maken deel uit van het loon dat je mag meerekenen om na te gaan of je minstens het minimumloon verdient.

Prestatiebeloningen.
Wanneer u prestatiebeloningen of beloningen van derden (zoals klanten die fooi geven) krijgt dan kan je deze meerekenen om na te gaan of je minstens het minimumloon verdient. Voor fooien e.d. moet er wel een regeling zijn met je werkgever.

Wanneer je het idee hebt dat je minder dan het minimumloon verdient is het verstandig om hierover de praten met je werkgever. Als jullie er samen niet uitkomen kan je de zaak aankaarten bij de arbeidsinspectie, dit kan ook anoniem.

No comments yet.

Geef een reactie


Comment

btt
IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.